با تكيه بر خدمات نوين آزمايشگاهي و ١٨ سال سابقه كار مفتخر به ارائه خدمات در زمينه دام، طيور، آبزيان و حيوانات خانگي در كليه بخش­های آزمايشگاهی و در كمترين زمان ممكن می باشد.