021-88911353
021-88800460
info@tohfeh-co.com

لازمۀ آگاهی در مصرف آنتی بیوتیک

لازمۀ آگاهی در مصرف آنتی بیوتیک

لازمۀ آگاهی در مصرف آنتی بیوتیک

جزئیات

در بازدیدی که از 15 فارم در اندونزی به عمل آمد، 13 محصول متفاوت آنتی بیوتیک مصرف می شد. به طور متوسط در هر فارم 2.2 محصول استفاده میشد که بین 1 تا 3 محصولِ متفاوت وجود داشت. بخش عمدۀ محصولاتِ مورد استفاده شامل فلوروکینولون (80%) ، تتراسایکلین (80%) ، و پپتید (53%) به عنوان مواد تشکیل دهندۀ فعال این تولیدات بودند. بخش صنعت مرغ گوشتی اندونزی و دولت آن قوانین مصوب مناسبی در رابطه با مصرف آنتی بیوتیک ندارند. چنانچه آنتی بیوتیک مصرفی در بخش تولیدات مرغ گوشتی اندونزی، مورد تجزیه و تحلیل استانداردهای هلند برسد اینگونه نتیجه گیری می شود که : 43% محصولات مورد استفاده به گروه 1 تعلق دارد ، 27% به گروه 2 و 30% به گروه 3 (نمودار2) . این بسیار نگران کننده است که 30% از محصولات آنتی بیوتیکی مورد استفاده به گروه 3 از آنتی بیوتیکها تعلق دارد (در حالیکه در سیستم هلند این رقم تنها 1.6% است) . به علاوه، آنتی بیوتیک های گروه 1 ، 43% مجموع آنتی بیوتیک مصرفی در بخش مرغ گوشتی اندونزی را شامل می شوند. این آنتی بیوتیک ها برای استفاده در برنامه های درمانی مناسب هستند و هیچگونه تأثیر منفی بر روی حیوان ، گوشت آن و انسان بجا نمی گذارند. از آنتی بیوتیکهای گروه 2 ، 27% در فارم های بازرسی شده استفاده شده است ؛ آن هم آنتی بیوتیکهایی که تنها در صورت لزوم و در دورۀ کوتاه مدت باید مورد استفاده قرار گیرند. در صنعت مرغ گوشتی اندونزی تمامی این محصولات در روال درمانی ای قرار میگیرند که به عنوان تدابیر پیشگیرانه قبل از شروع دورۀ درمان مصرف می شود. بر اساس استانداردهای هلند ، صنعت اندونزی در مصرف محصولات آنتی بیوتیکی مضر برای سلامت انسان زیاده روی می کند

13 مرداد 1399
بر اساس اطلاعات ثبت شده، میزان مصرف آنتی بیوتیک در فارم های مرغ گوشتی اندونزی بسیار بالاست ؛ به ویژه نگرانی ها در رابطه با انتخاب آنتی بیوتیک های دستۀ سوم است که برای سلامت انسان بسیار مضر است . مصرف آنتی بیوتیک ها به جای آنکه با تجویز دامپزشک صورت گیرد، در جریان امور نگهداری طیور و به صورت روزمره مصرف میگردد. به منظور کاهش هرچه بیشتر مصرف آنتی بیوتیک، ایجاد تغییراتی در آگاهی مردم با تمرکز بر عوارض چشمگیر آن بر روی سلامت انسان، لازم و ضروریست .
در آگوست 2017 میلادی، موسسۀ تحقیقاتی Wagening Livestock research با هدف ارتقاء بازدهی فارم مرغ گوشتی، پرسشنامه ای را مبنی بر میزان مصرف آنتی بیوتیک در فارم های مختلف جاوای غربی اندونزی طرح کرد. یک سری اطلاعات کلی دربارۀ فارم ها و اطلاعات دقیق تری در رابطه با مصرف آنتی بیوتیک در این فارم ها جمع آوری شد. متوسط دوز روزانۀ مصرفی آنتی بیوتیک که در این پرسشنامه به دست آمد، 133 بود که دوز بسیار بالایی محسوب می شود.

مرغداری نیمه پوشیده
به طرز غیرمنتظرانه ای، متوسط دوز مصرفی روزانه آنتی بیوتیک برای مرغداری های نیمه پوشیده بیشتر از مرغداری های روباز بود (160 در مقابل 116). انتظار میرفت بنا به شرایط بهتر موجود در مرغداری های نیمه پوشیده، دوز مصرفی آنتی بیوتیک برای مرغ های گوشتی پایین تر باشد . شرایط بیوسکیوریتی در مرغداری های نیمه پوشیده در مقایسه با مرغداری های روباز بسیار بهتر است و مرغ های گوشتی در این فارم ها از استرس گرمایی رنج نمی برند. بنابراین انتظار میرفت که این امر منجربه بهبود سلامت کلی طیور و کاهش آمار مرگ و میر آنها گردد. اما اینگونه نتیجه گیری شد که در این سیستم از مرغداری، عوامل دیگری در تأثیر منفی مصرف آنتی بیوتیک دخیل هستند. دلیل مصرف بالای آنتی بیوتیک در مرغداری هایی با سیستم نیمه پوشیده احتمالاً به دنبال مصرف خودسرانۀ آن در سیستم مدیریت غلط مرغداری می باشد. در واقع مرغداران به این روش عادت کرده اند و نمی دانند چگونه باید روش خود را تغییر دهند و از آنتی بیوتیک به عنوان "تضمینی" برای بازدهی خوب استفاده می کنند. واقعیت این است که آنها از تهدیدی که آنتی بیوتیک برای سلامت انسان دارد بی خبرند.
به منظور کاهش مصرف آنتی بیوتیک، ایجاد تغییری در آگاهی مرغداران الزامیست؛ به ویژه در خصوص مرغدارانی که در نظر دارند تا مرغداری نیمه پوشیده شان را توسعه دهند. این امر قطعاً منجر به امنیت غذایی بیشتر و بقای کمتر آنتی بیوتیک در بدن انسان می گردد. نهایتاً این دولت اندونزی است که به منظور کنترل و هرچه کمتر شدن مصرف آنتی بیوتیک ، می بایست قوانینی را در خصوص مصرف آنتی بیوتیک تصویب کند.
 

مقاله ها مرتبط