021-88911353
021-88800460
info@tohfeh-co.com

شیشلیک گوسفندی

قیمت واحد تومان
  • چای آتشی
  • انرژی (سیب و زنجبیل)

محصولات مرتبط
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید