021-88911353
021-88800460
info@tohfeh-co.com

ران گوسفندی ( بر حسب 1 کیلوگرم)

قیمت واحد 169000تومان

گوشت ران گوسفندی کشتار روز تحویل در اسرع وقت
5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید