021-88911353
021-88800460
info@tohfeh-co.com
خلاصه:

ماهی قزل آلا یکی از منابع خوب آهن می باشد که دارای بیشترین مقدار امگا 3 می باشد. این دسته از محصولات که به صورت منجمد عرضه می گردند باید در دمای 18- درجه سانتی گراد نگهداری شوند.ارائه تازه ترین محصولات در فروشگاه تحفه پروتئین

ماهی قزل آلا یکی از منابع خوب آهن می باشد که دارای بیشترین مقدار امگا 3 می باشد. این دسته از محصولات که به صورت منجمد عرضه می گردند باید در دمای 18- درجه سانتی گراد نگهداری شوند. ارائه تازه ترین محصولات در فروشگاه تحفه پروتئین

خدمات مرتبط