021-88911353
021-88800460
info@tohfeh-co.com

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات را با وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی تصویب کردند.

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات را با وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی تصویب کردند.

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات را با وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی تصویب کردند.

جزئیات

تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات/ معرفی صادرکنندگان بدعهد به مراجع قضایی

13 مرداد 1399

به گزارش شاتا، این بسته سیاستی 8 بندی، نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای ۹۷ و ۹۸ را مشخص و وزارتخانه‌های مرتبط را مسئول پیگیری بازگشت ارزهای صادراتی کرده است.

از جمله اینکه صادرکنندگان باید ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به صورت حواله ارزی برگردانند و ۲۰ درصد بقیه را می‌توانند به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند.

صادر کننده ها همچنین می توانند ۳۰ درصد ارز صادراتی را برای تامین نیازهای وارداتی خود استفاده کنند.

در این مصوبه هشدار داده شده اگر صادر‌کننده ارز حاصل از صادرات خود را باز نگردانند، امکاناتی را که در اختیار آنها قرار می‌گرفت، محدود و یا لغو می‌شود.

صادر و تمدید نشدن کارت بازرگانی، ثبت سفارش و مجوز واردات و صادرات، ممکن نبودن استفاده از تسهیلات، مستند نشدن حقوق و عوارض گمرکی، لغو معافیت ها و مشوق‌های مالیاتی، اعتبارسنجی نشدن، معرفی صرافی های متخلف، اعمال محدودیت در صدور بارنامه و خدمات بندری از جمله محدودیت های پیش بینی شده برای بدعهدان ارز صادراتی است.

همچنین حساب صادرکنندگان بدعهد هم به عنوان حساب مشکوک به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

اخبار مرتبط