فراخوان مناقصه عمومي اخذ پيمانكار غرفه سازي

شركت خدمات بازرگاني تحفه در نظر دارد به استناد آگهي مناقصه مندرج در روزنامه كثيرالانتشار ايران اقدام به انتخاب پيمانكار غرفه سازي نمايشگاه مساله محور سازمان اقتصادي كوثر با تأكيد بر اقتصاد دانش بنيان نمايد. از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد لذا دعوت مي گردد با مطالعه دقيق و كامل و رعايت شرايط مندرج در اسناد مناقصه قيمت پيشنهادي و شرايط مد نظر را اعلام فرمايند :

مكان اجرا: سالن 38A نمايشگاه هاي بين المللي تهران

نحوه شركت در مناقصه:

متقاضيان شركت در مناقصه مي بايست اسناد مناقصه را از تاريخ درج آگهي (١٦/١١/١٤٠١ (حداكثر تا ٥ روز كاري (٢٠/١١/١٤٠١) به شركت خدمات بازرگاني تحفه تهران، بزرگراه شهيد سرلشگر ستاري (جنوبي)، خيابان پيامبر اكرم، خيابان جهاد اكبر، كوچه يازدهم، پلاك ٢ دريافت و مدارك ذكر شده در اسناد مناقصه را تهيه و تكميل نموده ، دستورالعمل در (٣ ( پاكت (الف) ، (ب) ، (ج) بصورت جداگانه، در بسته و لاك و مهر شده قرار داده، هر (٣ (پاكت را بطور يك جا در يك پاكت واحد قرارداده و حداكثر تا ساعت١٥ روز سه شنبه مورخ ٢٥/١١/١٤٠١ به شركت خدمات بازرگاني تحفه تحويل داده، رسيد دريافت نمايند.

(مهلت دريافت و تحويل اسناد تمديد نخواهد شد.)

جهت مشاهده جزئیات و دریافت فایل مناقصه و طرح ها کلیک کنید

مناقصه اخذ پيمانكار غرفه سازي


اسناد مناقصه عمومي

اخذ پيمانكار غرفه سازي نمايشگاه مساله محور

سازمان اقتصادي كوثر

با تأكيد بر اقتصاد دانش بنيان

 

شركت خدمات بازرگاني تحفه (سهامي خاص)

 

بشماره شناسه ملي ١٠١٠٠٩٢٥٧٦٥ و بشماره ثبت ٤٧٣٦٥

واقع در استان تهران

مناقصه شماره: ٢/١٤٠١

(بهمن سال ١٤٠١)


دریافت اسناد مناقصه (کلیک کنید)

دریافت طرح شماره 1 (کلیک کنید)

دریافت طرح شماره 2 (کلیک کنید)

دریافت طرح شماره 3 (کلیک کنید)